UZMANĪBU! STĀJUŠIES SPĒKĀ UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI

2016.gada  1.septembrī stāsies spēkā 19.04.2016 MK noteikumi nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, kas paredz būtiskas izmaiņas pienākumu un atbildības jomā kā fiziskām, tā juridiskām personām. http://m.likumi.lv/doc.php?id=281646

Noteikumi nosaka ugunsdrošības prasības, kas fiziskajām un juridiskajām personām jāievēro, lai novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas.

 

Mūsu rekvizīti

SIA „MK SAFE”
Reģ. Nr. 40103585364
Adrese: Beberbeķu 6.līnija 13, Rīga
Banka: A/S SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV78 UNLA 0050 0195 6531 7
Tel. +37129217496

Uzdod jautājumu

Jūsu vārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu ziņa