Par mums

Mēs esam kompetenta institūcija darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanā.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.723 (Rīgā 2008.gada 8.septembrī)  ”Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību” 46.punktam – Kompetentā institūcija ir tiesīga veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos, ja tai ir piešķirts kompetentās institūcijas statuss un tā nodrošina šādu minimālo prasību izpildi:

46.1. tā nodrošina standartā LVS EN ISO 9001:2009 “Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības” noteiktās prasības, un tās kompetence darba aizsardzības jautājumos ir novērtēta atbilstoši šo noteikumu prasībām; (sertifikāta kopija)

46.2. kompetentā institūcija ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējamās kļūdas dēļ pakalpojuma saņēmējam radušos zaudējumus, kas sadarbībā ar institūcijas izvēlēto apdrošinātāju aprēķināti institūcijas darbības jomas risku novērtējumā, bet ne mazāk kā 28460 euro apmērā. Kompetentās institūcijas civiltiesiskajai atbildībai ir jābūt apdrošinātai visā kompetentās institūcijas darbības periodā. (polises kopija?)

Tādējādi likumdevējs nodrošina pakalpojuma saņēmējam garantiju, ka kompetentās institūcijas sniegtais pakalpojums būs kvalitatīvs, kā arī institūcija ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējamās kļūdas dēļ pakalpojuma saņēmējam radušos zaudējumus, kas sadarbībā ar institūcijas izvēlēto apdrošinātāju aprēķināti institūcijas darbības jomas risku novērtējumā.

69. Kompetentā institūcija nodarbina vismaz šādus speciālistus:

69.1. darba aizsardzības vecākais speciālists;

69.2. arodveselības un arodslimību ārsts.

 Mūsu klienti vairāk par 200, dažādās darbības sfērās strādājošiem uzņēmumiem ar kopējo nodarbināto skaitu vairāk par 4000.

Mūsu rekvizīti

SIA „MK SAFE”
Reģ. Nr. 40103585364
Adrese: Beberbeķu 6.līnija 13, Rīga
Banka: A/S SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV78 UNLA 0050 0195 6531 7
Tel. +37129217496

Uzdod jautājumu

Jūsu vārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu ziņa