Lean

Ar terminu Lean mēs saprotam uzņēmuma spēju paveikt vairāk, tērējot tam mazāk resursu un piepūles.   Šāds jēdziens tika ieviests pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu beigās, kaut arī Lean pirmsākumi ir atrodami daudzus jo daudzus gadsimtus agrāk

Lean būtība ir zudumu samazināšana, kas ļauj ietaupīt resursus (laika, kapitāla, darbaspēka, materiālu u. c.), vienlaikus daudz labāk apmierinot klientu, īpašnieku, darbinieku, sadarbības partneru un citu ieinteresēto pušu vajadzības. Saskaņā ar Lean filozofiju zudumi rodas tādēļ, ka tiek ražotas preces/pakalpojumi, kas klientam nav vajadzīgi, un šīs preces/pakalpojumi ir papildināti ar tādām funkcijām vai īpašībām, kas klientam nemaz nav nepieciešami, vai arī tādēļ, ka pats vērtības radīšanas process ir nepārdomāts un ietver daudz nelietderīgu darbību.

Zudumi:

lean

Lai zudumus samazinātu, ir izstrādāti vairāki Lean pamatprincipi:

  • Vērtība (value – angļu val.): jānoskaidro, kas klienta izpratnē ir attiecīgā produkta vai pakalpojuma vērtība.
  • Vērtības radīšanas process (value stream – angļu val.): jāapzina, kādas procesa plūsmas ir nepieciešamas katra produkta vai pakalpojuma radīšanā.
  • Plūsma (flow – angļu val.): jānodrošina, lai vērtība tiktu radīta bez traucējumiem.
  • Vilkme (pull – angļu val.): jāļauj klientam izvilkt vērtību no preces/pakalpojuma ražotāja.

Tieksme pēc izcilības (perfection – angļu val.): jātiecas nemitīgi pilnveidoties

Mūsu rekvizīti

SIA „MK SAFE”
Reģ. Nr. 40103585364
Adrese: Beberbeķu 6.līnija 13, Rīga
Banka: A/S SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV78 UNLA 0050 0195 6531 7
Tel. +37129217496

Uzdod jautājumu

Jūsu vārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu ziņa