Darba aizsardzība

DrosibaLai kompetentās institūcijas piesaistīšanai būtu praktisks un situāciju uzņēmumā uzlabojošs rezultāts, noteikumi arī nosaka minimālo pakalpojumu klāstu, ko kompetentajai institūcijai uzņēmumā ir jānodrošina.

Darba aizsardzības pakalpojuma sniegšana sākas ar savstarpēja līguma starp pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma saņēmēju noslēgšanas. Pēc līguma noslēgšanas tiek:

  • noteikta uzņēmuma atbilstība darba aizsardzības normatīvo aktu, kā arī ar darba aizsardzību saistīto normatīvo aktu prasībām (piemēram, ugunsdrošība, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošība, bīstamo iekārtu drošība) veicot darba aizsardzības sistēmas auditu,
  • tiek novērtēti darba vides riski uzņēmumā.
  • izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns, lai novērstu atklātos darba vides riskus vai samazinātu tos līdz pieļaujamam līmenim, kā arī nodrošinātu uzņēmuma atbilstību darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām (kas ir pakalpojuma saņēmēja “darba” dokuments situācijas uzlabošanai darba aizsardzības jomā).

Risks :

  • mūsdienās uzskata par dabīgu cilvēku dzīves sastāvdaļu.
  • iespējams visās cilvēka darbības jomās.
  • var būt liels un izraisīt avārijas, nelaimes gadījumus darbā, kā arī dažādas ar darbu saistītās slimības, t.sk. − arodslimības.
  • jebkuram riskam ir savs objektīvs vai subjektīvs cēlonis.

Darba_aizsardziba

Mūsu rekvizīti

SIA „MK SAFE”
Reģ. Nr. 40103585364
Adrese: Beberbeķu 6.līnija 13, Rīga
Banka: A/S SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV78 UNLA 0050 0195 6531 7
Tel. +37129217496

Uzdod jautājumu

Jūsu vārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu ziņa